Uppdrag: Bevaka Afrika

•mars 10, 2009 • Kommentera

Att bevaka en så enorm och händelserik kontinent som Afrika med all dess komplexitet är långt ifrån enkelt. Men det är vår ambition på Fokus Afrika. Vi hoppas att det blir en aning lättare att göra det ifrån ett litet och öppet samhälle som Sverige.
Vårt mål är alltså att bevaka Afrika ur ett svenskt perspektiv, inte tvärtom. Innehållet kommer att handla till övervägande del om vad som pågår på den afrikanska kontinenten. Vi kommer dock att inkludera händelser som sker i Sverige som är av stor betydelse för afrikaner, exempelvis EU möten och stora politiska beslut, såsom biståndsbeslut.


Våra läsare kommer att märka att det är ett starkt fokus på Sverige i detta första nummer. Detta beror främst på att vi inte haft råd med att rapportera från Afrika. Men det kommer vi så småningom att ändra på, när vi, förhoppningsvis, har fått bättre resurser. Då kommer vi att vara på plats, nära händelser och människor.
Det är viktigt att påpeka att Afrika är inte bara krig och elände. Det är så mycket liv och hopp i Afrika också. Framför allt finns det framgångar inte minst när det gäller yttrandefrihet och demokrati.

Enligt Reportrar Utan Gränsers 2008 års Pressindex, så är faktiskt Namibia och Ghana bättre på att respektera yttrandefrihet än exempelvis Italien. Dessa länder har uppvisat, enligt många observatörer, påtagliga framsteg och en stark vilja att ta sig framåt, även om det är för tidigt att uttala sig om helt fungerade demokratier. Inkomstklyftorna är fortfarande stora, och hälften av befolkningen lever i fattigdom.
Å andra sidan är det ytterst viktigt att Europa inte ser Afrika enbart som en potential för investeringar och kommersiell verksamhet, där man satsar för att vinna stort, och utan att riskera att få miljöaktivister eller skatteutredare efter sig. Man ska ha i åtanke att satsningarna också ska bidra med nytta till den lokala befolkningen och inte, tvärtom, försämrar deras situation.

Idag bor cirka 80 000 människor av afrikanskt ursprung i Sverige, enligt Statistiska Centralbyrån. Att denna stora grupp saknar en panel i Sverige är oärligt. I offentlighetens Sverige, som var först i världen att lagfästa yttrandefriheten, är det mer än rättvist att denna kontinent får en röst. Afrika är en kontinent som har lidit alldeles för länge av mörkläggning och diskriminering.

Vi tackar skribenterna, Björn Stångberg, Sofia Djerf Ohlsson, Nilani Ljunggren De Silva, Anthony Okoko Chinedu, och Maria Eklund för deras fantastiska insatser i detta första nummer. Stort tack till Henrik och Ola från Fjärde Världen som har uppmuntrat oss.

MASSIP FARID IKKEN
Redaktör & ansvarig utgivare
ikkenfrilans@gmail.com

Annonser